Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startowa
Strona główna   |   Kontakt.   |  

Reklama
Zmiany KOMi
wersja 7.0.8.0
-Dodano: Moliwo wyboru z listy dokumentw roku 2016
wersja 1.0.7.0
Dostowany program do nowych stawek VAT
-Dodano: (odpatnie) Automatyczna zmiana cennika wg nowych stawek VAT
Lista kartotek->Kartoteki->Aktualizacja cennika wg nowych stawek VAT
wersja 1.0.6.17
-Dodano: Symbol PL przy numerze NIP (Konfiguracja programu->Dane podstawowe)
wersja 1.0.6.15
-Dodano: Molwio przenumerowania pozycji dokumentu
wersja 1.0.6.13
-Dodano: Nowa opcja fiskalizacji (moliwo ustawienie nie fiskalizowania dokumentu ktry otrzyma form patnoci PRZELEW) - Ustawienia ->Fiskalizacja
wersja 1.0.6.12
-Dodano: Moliwo filtrowania w raportach po kolumnach FORMA PATNOCI (PRZELEW, GOTWKA, itp) i RODZAJ KARTOTEKI (TOWAR - T, USUGA - U)
wersja 1.0.6.10
-Dodano: Skrcony wydruk remanentu
wersja 1.0.6.9
-Dodano: Domylne ustawienie Sufiksu dokumentu sprzeday. Aby ustawic naley wej do Konfiguracji programu na zakdk Sprzeda/Zakup i w odpowiednie pole edycyjne Domylny sufiks dokumentu wprowadzic odpowiednie znaki
wersja 1.0.6.8
-Zmiana: Lista remoanentowa nowy element w menu
wersja 1.0.6.6
-Dodano: Moliwo ustawienia iloci wywietlanych cyfr po przecinku na ilociach, stanach magazynowych
wersja 1.0.6.5
-Dodano: Kartoteka magazynowa pole Grupa asortymentowa
-Zmiana: sposob fiskalizacji na drukarkach opartych na POSNET

wersja 1.0.6.2
-Dodana opcja remanentu magazynu

wersja 1.0.3.10
-Zmiana w sposobie wydruku dokumentw wielostronicowych

wersja 1.0.3.9
-Moliwo wydruku dokumentu bezporednio z listy dokumentw

wersja 1.0.3.7
Zmiana w sposobie wywietlania stanw magazynowych na dokumencie (do 4 miejsc po przecinku)

wersja 1.0.3.5
-Zmiany w raporcie KARTOTEKI SZCZEGӣOWO Raport->Rozchody->Kartoteki->szczegowo -Zmiana w wydruku Rejestry VAT - drukowany jest numer dokumentu

wersja 1.0.3.4
Poprawiony bad dokumentu korekty.

wersja 1.0.3.2
-Dodano raport ilociowo-wartociowy do rozliczenia magazynu w cenach zakupu netto. Menu gwne RAPORTY->MAGAZYN->ILOCIOWO WARTOCIOWY
Raport zawiera:
|Lp.| Symbol | Nazwa kartoteki | jm | Stan na pocztek okresu | przychd ilociowo | rozchd ilociowo | stan na koniec okresu |warto na pocztek okresu | przychd wartociowo | rozchd wartociowo | warto na koniec okresu |

wersja 1.0.3.1
-Dodatkowa opcja zmiany stawki VAT podczas wyboru kartoteki na dokumencie. Moliwo zmiany Klawiszem ALT+V lub ikonk obok stawki VAT w okienku Eycji pozycji dokumentu.
-Automatyczne uzupenienie SYMBOLU kartoteki unikalnym numerem. Aby wczy naley zaznaczy opcj w KONFIGURACJI PROGRAM zakadka PODSTAWOWE.

wersja 1.0.2.19
-Automatyczne uzupenienie SYMBOLU kartoteki pierwszymi znakami nazwy kartoteki. Aby wczy lub wyczy naley zaznaczy opcj w KONFIGURACJI PROGRAM zakadka PODSTAWOWE.
-Automatyczne uzupenienie SYMBOLU kartoteki unikalnym numerem. wczy lub wyczy naley zaznaczy opcj w KONFIGURACJI PROGRAM zakadka PODSTAWOWE.