Dodaj do ulubionych Ustaw jako stronę startowa
Strona główna   |   Kontakt.   |  
Reklama
Zmiany KOMi
wersja 7.0.8.0
-Dodano: Możliwość wyboru z listy dokumentów roku 2016
wersja 1.0.7.0
Dostowany program do nowych stawek VAT
-Dodano: (odpłatnie) Automatyczna zmiana cennika wg nowych stawek VAT
Lista kartotek->Kartoteki->Aktualizacja cennika wg nowych stawek VAT
wersja 1.0.6.17
-Dodano: Symbol PL przy numerze NIP (Konfiguracja programu->Dane podstawowe)
wersja 1.0.6.15
-Dodano: Możlwiość przenumerowania pozycji dokumentu
wersja 1.0.6.13
-Dodano: Nowa opcja fiskalizacji (możliwość ustawienie nie fiskalizowania dokumentu który otrzymał formę płatności PRZELEW) - Ustawienia ->Fiskalizacja
wersja 1.0.6.12
-Dodano: Możliwość filtrowania w raportach po kolumnach FORMA PŁATNOŚCI (PRZELEW, GOTÓWKA, itp) i RODZAJ KARTOTEKI (TOWAR - T, USŁUGA - U)
wersja 1.0.6.10
-Dodano: Skrócony wydruk remanentu
wersja 1.0.6.9
-Dodano: Domyślne ustawienie Sufiksu dokumentu sprzedaży. Aby ustawic należy wejść do Konfiguracji programu na zakłądkę Sprzedaż/Zakup i w odpowiednie pole edycyjne Domyślny sufiks dokumentu wprowadzic odpowiednie znaki
wersja 1.0.6.8
-Zmiana: Lista remoanentowa nowy element w menu
wersja 1.0.6.6
-Dodano: Możliwość ustawienia ilości wyświetlanych cyfr po przecinku na ilościach, stanach magazynowych
wersja 1.0.6.5
-Dodano: Kartoteka magazynowa pole Grupa asortymentowa
-Zmiana: sposob fiskalizacji na drukarkach opartych na POSNET

wersja 1.0.6.2
-Dodana opcja remanentu magazynu

wersja 1.0.3.10
-Zmiana w sposobie wydruku dokumentów wielostronicowych

wersja 1.0.3.9
-Możliwość wydruku dokumentu bezpośrednio z listy dokumentów

wersja 1.0.3.7
Zmiana w sposobie wyświetlania stanów magazynowych na dokumencie (do 4 miejsc po przecinku)

wersja 1.0.3.5
-Zmiany w raporcie KARTOTEKI SZCZEGÓŁOWO Raport->Rozchody->Kartoteki->szczegółowo -Zmiana w wydruku Rejestry VAT - drukowany jest numer dokumentu

wersja 1.0.3.4
Poprawiony bład dokumentu korekty.

wersja 1.0.3.2
-Dodano raport ilościowo-wartościowy do rozliczenia magazynu w cenach zakupu netto. Menu główne RAPORTY->MAGAZYN->ILOŚCIOWO WARTOŚCIOWY
Raport zawiera:
|Lp.| Symbol | Nazwa kartoteki | jm | Stan na początek okresu | przychód ilościowo | rozchód ilościowo | stan na koniec okresu |wartość na początek okresu | przychód wartościowo | rozchód wartościowo | wartość na koniec okresu |

wersja 1.0.3.1
-Dodatkowa opcja zmiany stawki VAT podczas wyboru kartoteki na dokumencie. Możliwość zmiany Klawiszem ALT+V lub ikonką obok stawki VAT w okienku Eycji pozycji dokumentu.
-Automatyczne uzupełnienie SYMBOLU kartoteki unikalnym numerem. Aby włączyć należy zaznaczyć opcję w KONFIGURACJI PROGRAM zakładka PODSTAWOWE.

wersja 1.0.2.19
-Automatyczne uzupełnienie SYMBOLU kartoteki pierwszymi znakami nazwy kartoteki. Aby włączyć lub wyłączyć należy zaznaczyć opcję w KONFIGURACJI PROGRAM zakładka PODSTAWOWE.
-Automatyczne uzupełnienie SYMBOLU kartoteki unikalnym numerem. włączyć lub wyłączyć należy zaznaczyć opcję w KONFIGURACJI PROGRAM zakładka PODSTAWOWE.